Toegankelijkheid

Skip to main content

Op deze pagina:

Duurzaamheid

Informatie ontvangen over het archiveren van uw website?

Aan de slag met website archivering

Snel aan de slag

Vul ons contactformulier in!

  • NL opslag

  • ISO 28500
  • Betaalbaar
  • Open-source

Duurzaamheid

Het archiveren van een website draagt bij aan de duurzaamheid van uw website.

Allereerst helpt het bij het behouden van waardevolle informatie en content die anders verloren zou kunnen gaan. Door de inhoud van een website te archiveren, wordt voorkomen dat belangrijke gegevens, verhalen en cultureel erfgoed verloren gaan door bijvoorbeeld technische problemen, veroudering van de website of het stopzetten van de hostingdienst.

Behoud van geschiedenis

Het archiveren van een website draagt bij aan het behoud van digitale geschiedenis en cultuur. Websites zijn vaak een reflectie van de tijd waarin ze zijn gemaakt en bevatten waardevolle informatie over trends, gebeurtenissen en maatschappelijke ontwikkelingen.

Door deze websites te archiveren, behouden we een digitaal archief dat toekomstige generaties kunnen raadplegen om inzicht te krijgen in het verleden. Het internet is enorm vergankelijk. Door een website te archiveren bewaren we wat belangrijk is.

Transparantie en toegankelijkheid

Archivering van websites bevordert ook transparantie en toegankelijkheid. Het biedt een manier om informatie openbaar te houden, zelfs nadat de oorspronkelijke website offline is gegaan. 

Dit is vooral belangrijk voor overheidsdocumenten, wetenschappelijke onderzoeken, nieuwsberichten en andere informatie die van algemeen belang is. Door deze informatie te archiveren, blijft deze beschikbaar voor het publiek en wordt de toegang tot kennis vergemakkelijkt.

Vermindering ecologische impact

Bovendien kan het archiveren van een website helpen bij het verminderen van de ecologische impact van het internet. Door verouderde websites te archiveren en offline te halen, kan overtollige digitale ruimte worden vrijgemaakt, wat resulteert in minder energieverbruik en een kleinere CO2-voetafdruk.

Immers kost het bewaren en ontsluiten van een gearchiveerde website veel minder bronnen dan een dynamische website met CMS en scripts, de menskracht om alles te onderhouden en updaten, etc.

We helpen dit nog een handje door de servers die zorgen voor de ontsluiting van websites, 's nachts uit te schakelen. Dit levert direct een vermindering op van energieverbruik en slijtage van wel 30% ten opzichte van een always-on platform! Dit kan natuurlijk nooit op live websites, maar wel op gearchiveerde websites omdat er vrijwel nooit de noodzaak is voor iemand om om 03u 's nachts een gearchiveerde website te bezoeken als dat ook overdag kan.

Bevordering digitaal erfgoed

Tot slot biedt het archiveren van websites een manier om digitale erfgoedpraktijken te bevorderen en te ondersteunen. Het creëert bewustwording over het belang van het behouden van digitale culturele artefacten en stimuleert samenwerking tussen archivarissen, bibliothecarissen, technologen en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat ons digitale erfgoed wordt behouden voor de toekomst.