Toegankelijkheid

Skip to main content

Op deze pagina:

Voldoen aan de archiefwet

Informatie ontvangen over het archiveren van uw website?

  • NL opslag

  • ISO 28500
  • Betaalbaar
  • Open-source

Voldoen aan de archiefwet

Het archiveren van een website draagt bij aan de duurzaamheid van uw website.

Wij richten ons met onze website archiveringsvoorziening op voornamelijk op overheden, gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen. Zij moeten voldoen aan de archiefwet. Dat houdt o.a. in dat zij verplicht zijn op hun website(s) te laten archiveren. De gedachte daarachter is dat informatie niet verloren mag gaan: burgers moeten ten alle tijde publicaties (ook uit het verleden) ongewijzigd kunnen opvragen.

Als organisatie voldoen aan de archiefwet is een vraagstuk dat verder reikt dan onze dienst en vereist de nodige juridische adviezen en kennis. Met onze website archiveringsdienst verzorgen wij het gedeelte dat gaat over uw website. Vanuit de Archiefwet bestaat de verplichting uw website te archiveren en daaraan wordt meer vorm gegeven in de Richtlijn Archiveren Overheidswebsites. Onze archiveringsvoorziening is ingericht aan de hand van deze norm. Onze archieven voldoen aan de technische eisen en aan ISO 28500-2008.

Het laten archiveren van uw website is noodzakelijk om te voldoen aan de verplichtingen uit de Archiefwet. Wij nemen dit graag uit handen en hebben de nodige expertise en ervaring. Ons platform is volledig ingericht en indien nodig kunnen we binnen enkele werkdagen al starten met het archiveren van uw website.

Vraag een offerte op en ontvang snel een offerte op maat.