Toegankelijkheid

Skip to main content
Webarchivaris.nl
Voor compliancy, de Archiefwet en preservering.

Voorwaarden

Wij hechten veel belang aan duidelijke algemene voorwaarden. Daarnaast vinden wij uw privacy net zo belangrijk als die van onszelf. Wanneer u diensten van ons afneemt spreken we af dat we ons allebei houden aan de algemene voorwaarden en ons privacy statement.

Webarchivaris.nl is een dienst van Als een Rode Lap (KVK 53581792, alseenrodelap.nl). In onze algemene voorwaarden wordt daarom gesproken van Als een Rode Lap.

I) Algemene voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden in handig PDF formaat door op de onderstaande link te klikken. Onze algemene voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder ons dossiernummer. Download: https://www.alseenrodelap.nl/voorwaarden (PDF).

II) Specifieke voorwaarden

Websites archiveren is één van de diensten van Als een Rode Lap en vereist specifieke afspraken. Daarom hebben we voor deze dienst specifieke voorwaarden: https://www.webarchivaris.nl/specifieke-voorwaarden-webarchivaris.pdf (PDF).

III) Privacy Statement

Als een Rode Lap, gevestigd aan de Sluiskeshoeven 8, 5244 GM te Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.webarchivaris.nl/contact, Sluiskeshoeven 8, 5244 GM in Rosmalen.

Dhr. E. van Berkel is de Functionaris Gegevensbescherming van Als een Rode Lap en hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als een Rode Lap verwerkt persoonsgegevens van klanten c.q. opdrachtgevers die gebruik maken van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam.
- Geslacht.
- Adresgegevens.
- Telefoonnummer.
- E-mailadres.
- IP-adres.
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt zoals in correspondentie en telefonisch.
- Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Als een Rode Lap verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien nodig voor onze dienstverlening.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.
- Uw toegang toe te staan in de firewall (webhosting).

Geautomatiseerde besluitvorming

Als een Rode Lap neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Als een Rode Lap) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren de genoemde persoonsgegevens tot 7 jaar na de laatste transactie van diensten of betaling. Dit doen we zodat we kunnen voldoen aan de belastingwet. Informatie die u ons per e-mail verstrekt blijft voor onbepaalde tijd bewaard in een e-mail inbox.

Delen van persoonsgegevens met derden

Als een Rode Lap verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Als een Rode Lap blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bedrijven die in onze opdracht gegevens verwerken zijn op dit moment TransIP B.V. (het serverplatform) en Moneybird B.V. (administratiepakket).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Als een Rode Lap gebruikt alleen technische en functionele cookies. Wij maken géén gebruik van analytische cookies, wij meten bezoekersaantallen zonder cookies op een privacy vriendelijke manier zonder Google Analytics. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Uw gegevens worden NIET gedeeld met Google of met social media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Als een Rode Lap en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Indien u toegang heeft tot ons klantenpaneel kunt u zelf uw gegevens inzien en wijzigen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Als een Rode Lap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij beveiligen de verbinding tussen uw webbrowser en onze website en het hosting controlepaneel met een SSL certificaat (versleutelde verbinding). U gegevens worden ongecodeerd opgeslagen op een server waartoe alleen wij toegang hebben in een Nederlands Datacentrum dat enkel valt onder Nederlandse wetgeving.

Verwerkersovereenkomst

U mag ons geen persoonsgegevens van derden ter beschikking stellen (dus ook niet opslaan in uw webhosting pakket) tenzij u daarvoor een verwerkersovereenkomst met ons heeft gesloten. Informeer bij ons.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact op.

Webarchivaris

Dienst van Als een Rode Lap, internetspecialist sinds 2011.

Sluiskeshoeven 8
5244GM Rosmalen
Nederland

KVK: 53581792
BTW: NL001889173B64

Op al onze diensten, producten en overeenkomsten zijn onze disclaimer en algemene voorwaarden van toepassing.