Toegankelijkheid

Skip to main content

Op deze pagina:

Website archivering voor de archiefwet

Informatie ontvangen over het archiveren van uw website?

  • NL opslag

  • ISO 28500
  • Betaalbaar
  • Open-source

Website archivering voor de archiefwet

De Archiefwet regelt dat informatie op overheidswebsites gearchiveerd moet worden en niet verloren mag gaan. Dat komt omdat overheidswebsites officiële publicaties zijn van de overheid en zodat de informatie die in deze publicaties staat ook op latere momenten opvraagbaar moet zijn. Bijvoorbeeld als een pagina of website wordt verwijderd of aangepast.

Hoe dit moet gebeuren staat in de richtlijn archiveren overheidswebsites van het Nationaal Archief.

Wij verzorgen de complete website archivering voor de archiefwet. Wij kunnen websites harvesten (downloaden), archiveren en bewaren. Als extra functionaliteit zijn websites die wij archiveren ook 'live' terug te browsen middels een kalender waarop men de dag kiest. Vervolgens ziet men hoe de website of een pagina er op die dag uit zag.

Contact

Uw website ook laten archiveren? Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor transparantie en verantwoording of behoud van cultureel erfgoed? Neem snel contact op. Wij beantwoorden graag uw vragen en voorzien u vrijblijvend van een prijsopgave.