Toegankelijkheid

Skip to main content

Op deze pagina:

Wettelijke bepalingen

Informatie ontvangen over het archiveren van uw website?

 • NL opslag

 • ISO 28500
 • Betaalbaar
 • Open-source

Wettelijke bepalingen

Veel websites van de Nederlandse overheid en andere organisaties zijn verplicht om gearchiveerd te worden. Deze verplichting is vastgelegd in de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. Deze wetten stellen eisen aan de wijze waarop overheidsorganen hun informatie beheren en archiveren, inclusief digitale informatie zoals websites.

Enkele belangrijke punten met betrekking tot de regelgeving voor webarchivering zijn:

 1. Archiefwet 1995.
  Deze wet bepaalt dat overheidsorganen verantwoordelijk zijn voor het beheer en de zorg voor hun archieven, inclusief digitale archieven zoals websites. Het doel van de Archiefwet is ervoor te zorgen dat overheidsinformatie duurzaam toegankelijk blijft voor huidige en toekomstige generaties [wetten.overheid.nl].

 2. Archiefbesluit 1995.
  Dit besluit bevat specifieke voorschriften en richtlijnen voor de archivering van overheidsdocumenten, inclusief websites. Het stelt eisen aan onder meer de vorming, ordening, toegankelijkheid en duurzaamheid van overheidsarchieven [wetten.overheid.nl].

 3. Nederlandse Wet open overheid (Woo).
  Deze wet is bedoeld om transparantie en openbaarheid van overheidsinformatie te bevorderen. Hoewel de Woo geen specifieke bepalingen heeft met betrekking tot het archiveren van websites, benadrukt het belang van toegankelijkheid van overheidsinformatie, wat impliceert dat archivering een essentieel onderdeel is van het beheer van overheidswebsites [wetten.overheid.nl].

 4. Richtlijn archiveren overheidswebsites.
  Deze richtlijn biedt specifieke richtlijnen en praktische aanbevelingen voor overheidsorganisaties met betrekking tot het archiveren van hun websites [nationaalarchief.nl].

 5. Selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke en intergemeentelijke organen.
  Dit is een richtlijn die specifiek van toepassing is op gemeentelijke en intergemeentelijke organen. Het biedt instructies voor het selecteren van welke informatie bewaard moet blijven en voor hoe lang, inclusief digitale informatie zoals websites.

Het naleven van deze wetten en voorschriften zorgt ervoor dat overheidsinformatie, inclusief informatie op websites, op een ordelijke en toegankelijke manier wordt beheerd en bewaard, wat van cruciaal belang is voor de transparantie, verantwoording en het behoud van het cultureel erfgoed.

De bovenstaande informatie vormt geen juridisch advies of een allesomvattende bron van informatie. Het dient eerder als een indicatie en een startpunt voor uw eigen onderzoek.

Contact

Uw website ook laten archiveren? Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor transparantie en verantwoording of behoud van cultureel erfgoed? Neem snel contact op. Wij beantwoorden graag uw vragen en voorzien u vrijblijvend van een prijsopgave.