Toegankelijkheid

Skip to main content

Voor wie

Wij richten ons met onze website archiveringsdienst in het bijzonder op:

  • Overheden, gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen

    Overheden moeten voldoen aan de Archiefwet 1995. Kort gezegd: websites zijn een belangrijke vorm van communicatie richting burgers. Daarom moet men kunnen terughalen welke informatie op welk moment op een website stond.

  • Bedrijven, banken, verzekeraars

    Uw klanten maken beslissingen op basis van informatie die op enig moment op uw website gepubliceerd is. Het kunnen terugkijken kan zowel klanten als uw organisatie helpen om recht te halen.

  • Rechterlijke macht

    Ook de rechterlijke macht valt onder het bereik van de Archief wet 1995 en dient communicatie te archiveren.

Hulp nodig?

Wij adviseren u graag. Neem contact op voor antwoord op uw vragen of een vrijblijvende prijsopgave.