Toegankelijkheid

Skip to main content

Op deze pagina:

Voor wie?

Informatie ontvangen over het archiveren van uw website?

 • NL opslag

 • ISO 28500
 • Betaalbaar
 • Open-source

Voor wie?

Wij richten ons met onze website archiveringsdienst in het bijzonder op:

 • Overheden, gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen

  Overheden moeten voldoen aan de Archiefwet 1995. Kort gezegd: websites zijn een belangrijke vorm van communicatie richting burgers. Daarom moet men kunnen terughalen welke informatie op welk moment op een website stond.

 • Bedrijven, banken, verzekeraars

  Uw klanten maken beslissingen op basis van informatie die op enig moment op uw website gepubliceerd is. Het kunnen terugkijken kan zowel klanten als uw organisatie helpen om recht te halen.

 • Rechterlijke macht

  Ook de rechterlijke macht valt onder het bereik van de Archief wet 1995 en dient communicatie te archiveren.

Contact

Uw website ook laten archiveren? Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor transparantie en verantwoording of behoud van cultureel erfgoed? Neem snel contact op. Wij beantwoorden graag uw vragen en voorzien u vrijblijvend van een prijsopgave.