Toegankelijkheid

Skip to main content

regio-hartvanbrabant.nl

Wij verzorgen voor deze website de website archivering voor de archiefwet, voor de richtlijn archivering overheidswebsites, voor compliancy of preservering. U kunt deze website live terugkijken of de .warc archiefbestanden downloaden.

.warc archieven

regio-hartvanbrabant.nl

Regio-hartvanbrabant.nl wordt dagelijks gearchiveerd door ons platform. Het archief wordt conform de vereisten opgeslagen als .warc bestanden.

U kunt de .warc website archieven downloaden naar uw apparaat. Onze .warc archieven zijn samengesteld conform ISO 28500-2008. Kies in de lijst het jaar, de maand en dag.

.warc's zijn vanwege wettelijke vereisten maximaal 1GB. Grotere websites zijn gesplitst met oplopende nummering.

U kunt de .warc bestanden direct browsen door op onze ReplayWeb pagina het archiefbestand te uploaden of de link te kopiëren.


Meer informatie: